Forstudie

Utarbeidet av Trond Forsstrøm, styret og medlemmer, svømmeskolen, NSF, Patrik Bergman i SG Arkitekter, Per Rune Eknes og andre ildsjeler og frivillige.   

 • Presentert for, og disktuert med, utvalg, formannskap og kommunestyret i 2017 – 2018.

 • I juni 2018 vedtok kommunestyret å bygge ny svømmehall 

 • Politikerne ønsket 50 m – rådmann mente 25 m er nok

 • Basert primært på informasjonen i forstudien.

 • Til stormende jubel i klubben. 

 • Så konkluderte kommunen med at tomten på Os var for liten

 • Så startet jakten på ny tomt

 • Ny bydel på sydsiden av Halden begynner det nå å bli bred enighet rundt

 • Fortsatt en politisk- og næringsflanke som drømmer om Remmen

 • Så kom et politisk skifte

 • Deretter pandemi

 • Nå forventer vi muligens nok et politisk skifte

 • Nye politikere krever nye møter, diskusjoner, vedtak, endringer i den 4 årige økonomiplanen

 • Endelige bevilgninger er enda ikke på plass men det ligger ca 320 mill i den 4 årige økonomiplanen