Samarbeide Halden kommune

Samarbeide med kommunen har i alle år vært viktig. Det har ført til velvilje i prosessen med nytt svømmeanlegg. Men, det forbedrer ikke kommuneøkonomien som er den store mørke skyen. Mange i klubben kjenner mange i kommunen. Våre veier krysses og vennskap, slekt, familie spiller en stor rolle. Det gjelder å holde tunga rett i munnen slik at man ikke oppfattes som inhabil eller at man får fordeler gjennom nepotisme eller vennskapsbånd. 

  • Fritidskort ordning

  • Frivilligkoordinator Nordenhaug

  • Avdeling for samfunssutvikling og leder Berget

  • Ny støtteordning er nå på trappene og vi er involvert

  • Halden idrettsråd samarbeide som igjen er delvis finansiert av HK

  • 100 års jubileum og lån fra HK

  • Ordfører som premieutdeler