SEO Workshop 

 

  • Kai Henning er for full åpenhet – alt deles

  • Derfor ligger informasjon jeg bruker i mine workshop alltid tilgjengelig på mine nettsider

 

Agenda som passer mange – men ikke alle:

 

Bakgrunn – hvem er deltakerne

Roller og ansvar

Dokumentasjon

On- site SEO vs Off-site SEO

Mål – øke trafikken til nettbutikkene i Norge og Sverige

Søkeord brainstorm – både produkter og fordeler

Søkeord prioritering – vi tar ett produkt/en produktgruppe som case

Site: søket for oversikt og startsted

Fokusnøkkelord

SEO title = Google tittel – den blå i Googles søkeresultater

Slug = URL/link som kommer etter /

Google beskrivelse – Google beskrivelse – den sorte i Googles søkeresultater

Alt tag på bilder

Eventuelt


Videre fremdrift