Kommunikasjon

Positivt budskap i alle kanaler. Vi spiller andre gode. Så stor rekkevidde som mulig. Alle aldere, begge kjønn, alle partier, administrasjonen, foresatte, svømmere, NSF, andre klubber, krets.

Vårt motto: Uansett hva tema er så lurer vi inn svømmehall diskusjonen fra sidelinjen!

 • Personlige møter med administrasjonen, politikere, presse, skoler, lærere

 • Seminarer, konferanser og arrangement

 • Lokalavis

 • Facebook sider, grupper, profiler med stor rekkevidde

 • Messenger

 • Instagram

 • Linkedin

 • Haldenbad.no

Konferanser og sosiale medier

Konferansebilder og positive, fremtidsrettede tekster er brukt på Facebook, Instagram, Linkedin og Messenger. Tagger, hashtagger, linker og omtaler benytter vi også så langt vi kan. 

Politikere

 • Samtlige partier dekket i 2016 – 2018

 • Ny runde i 2022:

 • Høyre

 • Senterpartiet 

 • AP 

 • Resten av partiene i løpet av høsten

Lokal presse

 • ha-halden.no

 • kandusi.no

 • visithalden.com (nå destinasjonhalden.no)

Sosiale medier

Facebook, Instagram, Linkedin og Messenger er våre sosiale fokuskanaler. Relevant, positivt budskap som viser behov for ny svømmehall, svømmeopplæring, folkehelse og trygghet i vann mm.