Kravspesifikasjon

Utarbeidet i tett samarbeide mellom idrettsråd, svømmeklubb og NSF. Hele veien hatt fokus på at svømmeanlegget er for alle byens innbyggere når vi kommuniserer utover og bredt. Internt og med idrettsråd og NSF er klubben og svømmeskolen pri 1. Vi har lenge prøvd å få til en spørreundersøkelse av alle innbyggere men er ikke i mål. 

BRUKERE:

  • Svømmeklubb

  • Svømmeskole

  • Innbyggere – spørreundersøkelse planlagt

  • Idrettsråd

  • Kommune / skoler

  • Høgskole

  • (Padleklubb)

  • (Dykkerklubb)

Kravspesifikasjon kortversjon