I. Om Halden idrettsråd og Haldens svømmeklub

II. Om Mathias

  • Verv

  • Erfaring – jobb

  • Kurs/utdanning

  • Samarbeide med kommunen (sommerjobber, friviliggkoordinator, HIR, svømmeklubb)

III. Kai Henning

  • Kurs/utdanning

  • Verv

  • Erfaring – jobb