SEO Topp 30 eksempel

  • Dette vil variere fra bedrift til bedrift

  • Disse er alltid med: 

    • Brainstorm søkeord

    • Søkeord analyse

    • Søkeord i innhold

    • Søkeord i Google tittel, ingress (og URL hvis mulig)

1 Brainstorm søkeord
2 Søkeord analyse antall søk
3 Søkeord analyse prioritering
4 Søkeord i innhold på nettside
5 Søkeord i overskrifter på nettside når plass (H1 og H2)
6 Søkeord i følgetekst på Facebook
7 Søkeord i hashtagger på Instagram
8 Søkeord i YouTube tittel
9 Søkeord i YouTube ingress/beskrivelse
10 Søkeord i YouTube etiketter
11 Link til nettside i profil alle sosiale medier
12 Optimalisert title tags med søkeord
13 Optimalisert description tags med søkeord
14 Optimalisert URL med søkeord evt. bruk sidetittel
15 Backlinks – linker fra eksterne sider
16 Internlenker – kryss/mersalg/mer info
17 Eksterne lenker – lenker ut til eksterne sider
18 XML sitemap
19 Struktur på nettside – menystruktur – ref. sitemap
20 Verifiser mobile first / mobile friendly
21 Verifiser hastighet (page load)
22 Valider HTML ( med for eks, semrush, ahrefs
23 Legg til «structured data»
24 Analyser fremgang med Google Analytics
25 Kjør alle sider kryptert med HTTPS
26 Bruk 301 / 308 redirect fra gamle sider til nye sider m samme innhold
27 Bruk «canonical» URLs når duplisert innhold
28 Finn feil med Google Search Console
29 Fiks brutte lenker (broken links) med eks dr linkcheck.com
30 Bruk wordcountertool i alle steg som krever en viss lengde i antall tegn