Veldig smart

Hva vil du være synlig på?

Brainstorm søkeord og fraser

  • Hva selger du

  • Hva kjøper kundene

  • Tre største fordeler

  • Jo yngre jo lengre søk

  • Prioriter Søkeord

   • Hva søker kundene etter
   • Hva ønsker du å selge
   • Høyest margin
   • Lite administrasjon
   • Hva liker du å jobbe med
  • Søkeord i ihhold

   • Overskrift, Ingress, Tekst

   • Bilder – i nærhetet, ALT tag, (filnavn)

  • Hensynta «keyword densitiy»

  • Søkeord i Google tittel

  • Ingress i Google ingress

  • Bruk de aller viktigste søkeord i URL

1 Brainstorm søkeord
2 Søkeord analyse antall søk
3 Søkeord analyse prioritering
4 Søkeord i innhold på nettside
5 Søkeord i overskrifter på nettside når plass (H1 og H2)
6 Søkeord i følgetekst på Facebook
7 Søkeord i hashtagger på Instagram
8 Søkeord i YouTube tittel
9 Søkeord i YouTube ingress/beskrivelse
10 Søkeord i YouTube etiketter
11 Link til nettside i profil alle sosiale medier
12 Optimalisert title tags med søkeord
13 Optimalisert description tags med søkeord
14 Optimalisert URL med søkeord evt. bruk sidetittel
15 Backlinks – linker fra eksterne sider
16 Internlenker – kryss/mersalg/mer info
17 Eksterne lenker – lenker ut til eksterne sider
18 XML sitemap
19 Struktur på nettside – menystruktur – ref. sitemap
20 Verifiser mobile first / mobile friendly
21 Verifiser hastighet (page load)
22 Valider HTML ( med for eks, semrush, ahrefs
23 Legg til «structured data»
24 Analyser fremgang med Google Analytics
25 Kjør alle sider kryptert med HTTPS
26 Bruk 301 / 308 redirect fra gamle sider til nye sider m samme innhold
27 Bruk «canonical» URLs når duplisert innhold
28 Finn feil med Google Search Console
29 Fiks brutte lenker (broken links) med eks dr linkcheck.com
30 Bruk wordcountertool i alle steg som krever en viss lengde i antall tegn