Utvikling av svømmeopplæringen i Halden-skolen

 • Bakgrunn

 • Hvordan skape en utvikling?

 • Lobbyvirksomhet – vite hvor og hvordan man kan skape endring samt hvor man har innflytelse

 • Kommunen rapportert (anmeldt) til Fylkesmannen

 • Pålegg om forbedring av kvalitet og kvantitet

 • Kompetanseheving – kursing av lærere, produsere kompendium og materiale som hjelper lærerne

 • Anleggsbehov – i forhold til målene i læreplanen altså lovpålagte krav

 

 

Markedsføring kontinuerlig i alle kanaler

  Ny svømmehall er viktig for å unngå drukningsulykker

  Mer plass vil forbedre skolenes svømmeopplæring og svømmeskolen

  Samfunnsnyttig

  Langsiktige gevinster